Fenestra

fenestra skola

På Fenestras förskolor är alla barn lika viktiga. Fenestra startade år 2000 och arbetar utifrån hörnstenarna trygghet och hälsa, kvalitativt lärande samt IT och kommunikation.

I vår skola arbetar vi med att höja vår måluppfyllelse genom främst ”Learning study”, vilket betyder att pedagogerna regelbundet besöker varandras lektioner, filmar och utbyter konstruktiv kritik för att utvecklas i sin profession. De har dessutom gemensamma planeringar och gör utvärderingar efter varje lektionspass för att ständigt kunna utveckla och förbättra processerna.

Kontakta Fenestra

Du kan kontakta Fenestra via den metod du föredrar med hjälp av informationen nedan.

Box 213
101 24 Stockholm

Besök huvudkontor: Adolf Fredriks kyrkogata 2

Webbplats: www.fenestra.se/ ,