Medarbetare

AcadeMedia har totalt cirka 9 300 medarbetare. Vissa funktioner, som exempelvis HR, ekonomi och IT sköts centralt. Här hittar du namn och kontaktuppgifter till de medarbetare som arbetar på våra centrala lednings- och supportfunktioner.

Jobbar du centralt på AcadeMedia men saknas i listan? Eller vill du uppdatera dina kontaktuppgifter? Använd detta formulär.

Namn Titel Verksamhet/skola
Aadalen, Nina Ekonom AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Abrahamsson, Anna-Katharina Chef Fakturering och redovisning AcadeMedia Ekonomiservice
Ahlgren, Marte Medicinsk verksamhetschef Vittra
Ahlin, Jazmin Super User Vittra
Algotsson, Lena Projektledare AcadeMedia Academy
Andersson, Christian Regionchef Pysslingen
Andrén, Linda Redovisningsassistent AcadeMedia Ekonomi Vuxenutbildningssegmentet
Ankarcrona, Ann-Sofie Projektledare marknad & kommunikation Plusgymnasiet - Drottning Blankas Gymnasieskola - Framtidsgymnasiet
Appelgren, Eva Marknadsansvarig ProCivitas, KLARA Gymnasium, Stockholms Internationella Restaurangskola
Aronsson, Marie Administratör AcadeMedia Vuxenutbildningssegmentet
Axelsson, Martin Regionchef Väst/Kvalitetscontroll & Systemstöd Plushögskolan
Axelsson, Carolina Ekonom AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Axklev, David Kvalitets- och utvecklingsstrateg Drottning Blankas Gymnasieskola
Bearder, Tony Controller AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Beliaev, Jaroslav Förvaltare förskolor AcadeMedia Inköp och fastighet
Beliaev, Jaroslav Förvaltare Pysslingen AcadeMedia Inköp & Fastighet
Bengtsson, Marcus Controller AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Berglund, Royne IT-chef AcadeMedia IT
Bergman, Kjell Regionchef - Norr Eductus
Bildtmark, Mariola Redovisningsekonom AcadeMedia Ekonomi Vuxenutbildningssegmentet
Billsten, Karin Utvecklingsledare Eductus
Bjurström, Ulrika Regionchef - Väst Eductus
Björner, Anna Marknadsassistent Eductus
Blomberg, Bengt Kundansvarig Eductus
Bragg, Erik Affärsutvecklingschef Pysslingen förskolor och skolor
Brobacke, Petter Ansvarig för utvecklings-och forskningsfrågor AcadeMedia Academy
Bång, Jonas IT-ansvarig AcadeMedia IT
Bäckström, Stefan IT-tekniker AcadeMedia IT
Börjesson, Lena Redovisningsekonom AcadeMedia Ekonomi Vuxenutbildningssegmentet
Carlsson, Ulrica Ekonomiassistent AcadeMedia Support
Carlstedt, Eva Ekonom AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Carlstedt, Ingrid Kvalitetsutvecklare Pysslingens grundskolor, Fenestra, Norrskenets friskola, PeterSvenskolan och Primaskolan
Carolusson, Petter Kvalitet-utvecklingschef Eductus
Cassel, Maja Affärsutveckling AcadeMedia
Christenson, Susanne Verksamhetschef AcadeMedia Vuxenutbildningssegmentet
Crutze, Anna-Karin Verksamhetschef Pysslingen grundskolor
Edhagen, Linda Kundansvarig Eductus
Egenvall, Else Ekonomiassistent AcadeMedia Support
Ekman, Patric Förvaltare Vittra AcadeMedia Inköp och fastighet
Ekstrand, Caroline Regionchef PeterSven skolan
El Kadmiri, Sidi AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Elenius, Mikael IT-tekniker AcadeMedia IT
Elvhage, Lotta Löneadministratör AcadeMedia Löneservice
Endunge, Marianne Inköps- och fastighetsansvarig Plusgymnasiet
Engdahl, Helén Kvalitetscontroller AcadeMedia För- och grundskolesegmentet
Enghag, Michael Bitr. verksamhetschef Framtidsgymnasiet
Englund, Lenny IT-tekniker AcadeMedia IT
Ericsson, Annica Redovisningsekonom AcadeMedia Ekonomi Vuxenutbildningssegmentet
Ericsson, Fredrik Etableringsansvarig Plusgymnasiet
Eriksson, Benjamin Etableringssamordnare Plusgymnasiet
Eriksson, Ylva Nyetablerings- och elevrekryteringschef Plusgymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola och Framtidsgymnasiet
Eskilson, Daniel Bitr. Verksamhetschef Vittraskolorna
Falkhjerta, Christin Nationell projektledare utveckling Eductus
Fanny Carren, Lena AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Farshchian, Azadeh Regionchef - Storstockholm Eductus
Florestedt, André Ekonom AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Foberg Gustafsson, Veronica Internkommunikationschef AcadeMedia Kommunikation
Forsberg, Lena Regionchef Pysslingen
Forss, Kathrin Sekreterare AcadeMedia För- och grundskolesegmentet
Fransson, Keith VD Hermods AB
Frantz, My Konferensvärdinna AcadeMedia Academy
Frenning, Christine HR-ansvarig AcadeMedia HR Gymnasiesegmentet
Friberg, Charlotté Verksamhetschef medicinsk kompetens elevhälsan Pysslingen
Garcia Karisaar, Anna HR-koordinator AcadeMedia HR Vuxenutbildningssegmentet
Gnosspelius, Fredrik Inköps - och fastighetschef AcadeMedia Inköp och fastighet
Granfors, Veronica Ekonom AcadeMedia Ekonomi Leverantörsreskontra
Gronemann, Lieselotte Kvalitetsutvecklare Pysslingen grundskolor, Fenestra, Norrskenets friskola, PeterSvenskolan och Primaskolan
Gullberg, Ingela Kvalitetschef AcadeMedia
Gustafsson, Albin IT-tekniker AcadeMedia IT
Gustafsson, Anna Ekonom AcadeMedia Ekonomi Leverantörsreskontra
Gustavsson, Patrik IT-tekniker AcadeMedia IT
Gustavsson, Linda Ekonomiassistent AcadeMedia Support
Göterfelt, Johan Direktör Affärsutveckling AcadeMedia För- och grundskolesegmentet
Hagelberg, Malin Områdeschef Stockholm och Syd Öst Eductus
Hahn, Karin Kvalitetsutvecklare Pysslingens grundskolor, Fenestra, Norrskenets friskola, PeterSvenskolan och Primaskolan
Hall, Carina Biträdande verksamhetschef Mikael Elias Gymnasium
Hallberg Westin, Liesel Controller AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Hallin, Petra Anbud Eductus
Hallman, Märith Marknadsansvarig Pysslingen
Hamlin, Ingela Regionchef Pysslingen
Hammar, Kristofer Affärsutvecklare AcadeMedia Affärsutveckling
Hammarberg, Anneli Verksamhetschef Mikael Elias Gymnasium / ProCivitas / Rytmus / Vittragymnasiet / Sjölins
Hammerskog, Paula Kommunikationsdirektör AcadeMedia Kommunikation
Hansen, Roger IT-ansvarig AcadeMedia IT
Hedberg, Ewa Kvalitetsutvecklare Pysslingens grundskolor, Fenestra, Norrskenets friskola, Petersvenskolan och Primaskolan
Hedell, Magnus Ekonom AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Hederström, Eva Vik. Kvalitetscontroller Vittra
Hegardt, Joel VD Plusgymnasiet/Drottning Blankas Gymnasieskola
Hellström, Anders Marknadschef Pysslingen Förskolor och Skolor AB
Henningsson, Carina Redovisningsekonom AcadeMedia Ekonomi
Hermanson, Cecilia Ekonom AcadeMedia Ekonomi Leverantörsreskontra
Hessling, Anna Medicinsk verksamhetschef Gymnasieskolorna
Hidic, Alisa Controller AcadeMedia Ekonomi Vuxenutbildningssegmentet
Hillén, Dan Ekonomichef AcadeMedia Ekonomi Vuxenutbildningssegmentet
Hillergren, Cecilia Marknadsansvarig/Ad NTI-Skolan
Hodzic Jansson, Natasa Måltidsansvarig AcadeMedia
Hoffsten, Sara Business Controller AcadeMedia
Holgén, Henrika HR-chef AcadeMedia HR Vuxenutbildningssegmentet
Husbom, Eva Affärsutvecklare AcadeMedia Affärsutveckling
Hägg, Andreas Kommunikatör AcadeMedia Kommunikation
Häggborn, Lise-Lotte HR-specialist AcadeMedia HR För- och grundskolesegmentet
Hörwing, Pernilla Regionchef - Öst och Platschef Linköping Plushögskolan
Ikonen, Susanne Ikonen Marknadsansvarig IT-Gymnasiet/NTI-gymnasiet
Ingersdotter, Carola Vittra Barn och Elevombud Vittra
Isacsson, P-O IT-tekniker AcadeMedia IT
Isacsson, Peter IT-tekniker AcadeMedia IT
Isanovic, Azelma Chef fakturering och redovisning för-och grundskolor AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Jakobsson, Roger Regionchef, Norr Vittra
Jansson, Carina Förhandlingschef AcadeMedia HR
Jansson, Torbjörn Verksamhetschef Drottning Blankas Gymnasieskola
Jardwall, Stephan AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Johansson, Maria Koordinator AcadeMedia Inköp & Fastighet
Johansson, Olof HR-ansvarig Drottning Blanka, Framtidsgymnasiet, Plusgymnasiet
Johansson, Lotta Regionchef Syd Eductus
Johansson, Jonas Affärsområdeschef AcadeMedia Vuxenutbildningssegmentet
Jonhammar, Frederic IT-tekniker AcadeMedia IT
Jonsson, Göran Ekonom AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Jugo Andersson, Carin Verksamhetschef Rytmus
Junberger, Anna HR-specialist AcadeMedia HR För- och grundskolesegmentet
Jäger, Torbjörn Ekonom/utredare AcadeMedia Juridik
Jägerbrand, Frida Affärsutvecklingsansvarig Plushögskolan
Karlsson, Daniel IT-tekniker AcadeMedia IT
Karlsson, Andreas IT-tekniker AcadeMedia IT
Karlsson, Johan IT-tekniker AcadeMedia IT
Karlsson, Ted IT-tekniker AcadeMedia IT
Karlsson, Thomas Biträdande verksamhetschef NTI-gymnasiet
Karlsson, Roger Biträdande verksamhetschef IT-Gymnasiet
Karlsson, Morgan Regionprojektledare Eductus
Karlsson, Jennie Ekonom AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Karlsson, Frida Regionchef Pysslingen
Kastner Johnson, Christine Verksamhetschef IT-Gymnasiet/NTI-gymnasiet
Kjellström, Jimmy Verksamhetschef LBS Kreativa Gymnasiet
Klaus, Susanna HR-strateg AcadeMedia HR För - och grundskolesegmentet
Krantz, Terese Ekonomiassistent (föräldraledig) AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Kronbrink, Ingela Verksamhetschef Pysslingen
Lagerquist, Kim Regionchef Pysslingen
Ledin, Tommy Controller Vittraskolorna
Leffler, Carina Regionchef Vittra
Lennartsson, Gunilla Controller AcadeMedia Ekonomi Vuxenutbildningssegmentet
Lillegren, Angelina Ekonom AcadeMedia Ekonomi Leverantörsreskontra
Lindberg, Sara Kvalitetscontroller AcadeMedia För- och grundskolesegmentet
Lindell, Sara Receptionist AcadeMedia support (tjänstledig)
Lindkvist, Alexandra Chef Leverantörsreskontra AcadeMedia Ekonomi
Littmann, Ing-Marie Barn - och elevombudsman Pysslingens grundskolor, Fenestra, Norrskenets friskola, PeterSvenskolan och Primaskolan
Loswick, Pontus Controller AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Lundberg, Martin Controller AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Lundgren, Klas Bitr. Verksamhetschef Ljud & Bildskolan
Lundstedt, Veronica AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Lyberg, Lotta Receptionist AcadeMedia Support
Långbergs, Andreas Marknads- och kommunikationschef Vittra
Löfgren, Janike Ekonom AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Löfgren, Calle IT-tekniker AcadeMedia IT
Magnusson, Sebastian IT-tekniker AcadeMedia IT
Males, Miladin IT-ansvarig AcadeMedia IT
Malmqvist, Ola IT-tekniker AcadeMedia IT
Malmqvist, Marina Regionchef Vittra
Malmsten, Karin Kvalitetsansvarig Ljud & Bildskolan
Mattsson, Jennie-Ann Kvalitetscontroller Vittra
Mayer, Annika Kommunikationschef Eductus
Melin, Per Samordningsansvarig Rytmus
Mellerby, Anna Verksamhetsutvecklare Vittra
Milkovic, Cecilia Redovisningsekonom AcadeMedia Ekonomi Vuxenutbildningssegmentet
Miltenburg, Berry Supporttekniker AcadeMedia IT
Möller, Annette Fastighetsansvarig AcadeMedia Inköp och fastighet
Nahlbom, Susann Koncernekonomichef AcadeMedia Ekonomi
Naversten, Charlotte PR- och kommunikationsansvarig Pysslingens grundskolor, Fenestra, PeterSvenskolan och Norrskenets friskola
Nedrell, Thomas Projektledare Fastighet AcadeMedia Inköp och fastighet
Nieciecki, Henrik IT Supportchef AcadeMedia IT
Nielsen, Jon Verksamhetschef Plushögskolan
Nilsson, Håkan Controller Ljud & Bildskolan/Drottning Blankas Gymnasieskola
Nisser, Andreas Fastighetschef för-och grundskolor AcadeMedia Inköp och fastighet
Nivestedt, Lena Projektkoordinator kommunikation och marknad Vittra
Nordeng, Ann-Charlotte Kommunikationsansvarig LBS Kreativa Gymnasiet
Nyberg, Göran IT-driftchef/Infrastruktur- och säkerhetsansvarig AcadeMedia IT
Nylander, Gabriella Verksamhetschef Klara Gymnasium & Stockholms Internationella Restaurangskola
Ohlin, Elin HR-specialist AcadeMedia HR För- och grundskolesegmentet
Olbert, Tore IT-chef AcadeMedia IT
Oldmark, Lise-Lotte Verksamhetschef AcadeMedia Academy
Olofsson, Ingbritt Redovisningsassistent AcadeMedia Ekonomi Vuxenutbildningssegmentet
Olsson, Joakim Regionchef - Mitt Eductus
Olsson Casas, Susana Verksamhetschef Vittra
Opperdoes, Helene Redovisningschef AcadeMedia Ekonomi Vuxenutbildningssegmentet
Palmgren, Marie Verksamhetschef KompetensUtvecklingsInstitutet
Persson, Mari Verksamhetssamordnare IT-Gymnasiet/NTI-gymnasiet
Pettersson, Mikael Fastighetsansvarig AcadeMedia Inköp och fastighet
Pettersson Jangen, Helén Regionchef, Väst Vittra
Poppius, Martin Affärsutvecklare AcadeMedia Affärsutveckling
Pääjärvi, Maria Kundansvarig Eductus
Rockberg, Lena Kvalitetsutvecklare Pysslingens grundskolor, Fenestra, Norrskenets friskola, PeterSvenskolan och Primaskolan
Runestig, Lena Platschef - Öst Plushögskolan
Rådelius, Staffan Regionchef IT-Gymnasiet
Sahlqvist, Martin Super User Vittra
Sandberg, Linda Studie- och yrkesvägledare PeterSvenskolan
Sandgren, Martin COO/Affärsutvecklingschef AcadeMedia
Saraiva, Rui IT-tekniker AcadeMedia IT
Scinyovszky, Patricia Ekonom AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Sjulander, Ulf Affärs-och verksamhetsutveckling AcadeMedia
Sjöstrand, Annelie Controller AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Sjöö, Marianne Controller AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Skantz, Fredrik Koncernredovisningschef AcadeMedia Ekonomi
Stavle, Eva-Lotte Regionchef Fenestra
Stenlåås, Per Anbud Eductus
Storäng, Lotta Lönechef AcadeMedia Löneservice
Strandell, Björn Kvalitet-utvecklingschef Eductus
Strömberg, Marcus VD, koncernchef AcadeMedia
Strömwall, Carl-Johan Verksamhetschef NTI-Skolan
Sultani, Sharare Ekonomiadministratör AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Sundin, Greta HR-chef AcadeMedia HR För- och grundskolesegmentet
Svenonius, Johan Regionchef Pysslingen grundskolor
Swerlander, Carina HR-direktör AcadeMedia
Taube, Ann-Sofie Business Controller AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Thunborg, Veronica Verksamhetsutvecklare Vittra
Thörnqvist, Henrik Nya marknader NTI-Skolan
Tosser, Torbjörn Regionchef Norrskenets friskola
Träskelin, Stefan IT-tekniker AcadeMedia IT
Unge, Annelie HR-specialist AcadeMedia HR För- och grundskolesegmentet
Uvehed, Katarina Systemadministratör AcadeMedia Löneservice
Viklund, Stefan IT-chef AcadeMedia IT
Wahlström, Daniel Inköpsansvarig AcadeMedia Inköp och fastighet
Wakim, Gassan IT-ansvarig AcadeMedia IT
Walberg, Anette Ekonom AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Wendbladh, Cecilia Löneadministratör AcadeMedia Löneservice
Werneman, Karin Redovisningsekonom AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Wester, Thomas IT-tekniker AcadeMedia IT
Westman, Heidi Koncernjurist AcadeMedia
Widaeus, Henrik Pedagogisk utvecklingschef IT-Gymnasiet/NTI-gymnasiet
Wikström, Stefan Kvalitetschef NTI-gymnasiet och IT-Gymnasiet
Wisén, Annelie Regionchef Vittra
Wretman, Lina Ekonom AcadeMedia Ekonomi Gymnasiesegmentet
Wåhlin, Anita Barns och elevers rättigheter i skolan AcadeMedia
Zander, Eva Projektledare AcadeMedia Vuxenutbildning
Zanga, Remy Ekonom AcadeMedia Ekonomi För- och grundskolesegmentet
Zetterlund, Kerstin Verksamhetsutvecklare Framtidsgymnasiet/Didaktus
Åkerlind, Stina HR-specialist AcadeMedia HR
Åström, Birgitta Löneadministratör AcadeMedia Löneservice
Änggård Runsten, Eola CFO AcadeMedia
Österlöf, Jonas Applikationsansvarig AcadeMedia IT