Jobba hos oss

AcadeMedias knappt 10 000 medarbetare är alla med och gör Sveriges lite bättre – vi arbetar utifrån idén att vi har världens viktigaste uppdrag och att vi är med och skapar en bättre framtid. Vi är ett samhällsnyttigt företag, i första hand verksamt i offentligt finansierade områden. I Sverige finns fortfarande många samhällsutmaningar som integration, global konkurrens, allas lika möjligheter och arbetslöshet  – utmaningar där AcadeMedia arbetar för att förbättra för Sverige.

Vi är Sveriges ledande utbildningsbolag. Vi finns inom hela utbildningstrappan, från för- och grundskola via gymnasieskola till yrkeshögskola. Vi har cirka 9 800 medarbetare på drygt 330 olika enheter. Drygt 30 av våra grundskolor har vad som kallas integrerade förskolor, alltså förskolor som ligger i anslutning till och samarbetar med grundskolan.