Jobba hos oss

AcadeMedias drygt 12 000 medarbetare är alla med och gör Sveriges lite bättre. Vi arbetar utifrån idén att vi har världens viktigaste uppdrag och att vi är med och skapar en bättre framtid. Vi är ett samhällsnyttigt företag, i första hand verksamt i offentligt finansierade områden. I Sverige finns fortfarande många samhällsutmaningar som integration, global konkurrens, allas lika möjligheter och arbetslöshet  – utmaningar där AcadeMedia arbetar för att förbättra för Sverige.

Vi är Nordens ledande utbildningsbolag. Vi finns inom hela utbildningstrappan, från för- och grundskola via gymnasieskola till yrkeshögskola. Vi har över 12 000 medarbetare på drygt 500 olika enheter. Drygt 30 av våra grundskolor har vad som kallas integrerade förskolor, alltså förskolor som ligger i anslutning till och samarbetar med grundskolan.