Fenestra

Fenestra skolaSkola med Learning study

I vår skola arbetar vi med att höja vår måluppfyllelse genom främst ”Learning study”, vilket betyder att pedagogerna regelbundet besöker varandras lektioner, filmar och utbyter konstruktiv kritik.

De har dessutom gemensamma planeringar och gör utvärderingar efter varje lektionspass för att ständigt kunna utveckla och förbättra processerna. Det är i flera av skolans ämnen som detta arbetssätt praktiseras.

Ett annat intressant arbetssätt för att förbereda eleverna för såväl studie- som arbetslivet är att arbeta med ett entreprenöriellt arbetssätt. Ungdomar tar ansvar för sitt lärande i form av projekt och uppdrag i närsamhället.

De har kontinuerliga kontakter med ortens näringsliv och dess representanter. De tränar sig i att samarbeta, tillämpa sina kunskaper och tänka nytt.

Fakta om Fenestra

Grundades: 2000
Antal elever: 646
Antal skolor: Fyra
Orter: Göteborg

Här finns vårt huvudkontor
Adolf Fredriks kyrkogata 2
111 37 Stockholm

Telefon: 08-4515400
Epost: info@fenestra.se

Webbplats